قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2-5-2 انواع تسهیلات:

تسهیلات اعطائی را می توان از جهات مختلف مورد مطالعه قرار داد بعضی طبقه بندی های عمده به تبیین ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تسهیلات از لحاظ مدت:

تسهیلات اعطائی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شوند:

1- تسهیلات کوتاه مدت: تسهیلات اعطائی کوتاه مدت به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می گردد که حداکثر مدت استهلاک آن تسهیلات یکسال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه های جاری و تأمین سرمایه در گردش مؤسسات مختلف اقتصادی به کار می رود.

2- تسهیلات میان مدت: اینگونه تسهیلات اعطائی که مدت استهلاک آنها بیش از یک سال و کمتر از پنج سال(متوسط 3 سال) می باشد، بیشتر به مقصود تأمین هزینه های ناشی از جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات مؤسسات و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه گذاری کوچک مورد بهره گیری قرار می گیرد .

3- تسهیلات بلندمدت: تسهیلات اعطائی بلند مدت تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آنها معمولاً بیش از 5 سال بوده و به مقصود تمام یا قسمتی از هزینه و طرحهای سرمایه گذاری ثابت بکار می رود.

تسهیلات از لحاظ موارد بهره گیری:

1- تأمین نیازهای جاری: این دسته از تسهیلات برای تأمین هزینه جاری یا سرمایه در گردش مؤسسات اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد که به دو نوع تقسیم می شوند.

الف) تأمین مواد اولیه، موجودی کالا و …..

این نوع تسهیلات که اکثراً برای تأمین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی ویا تأمین موجودی کالای ساخته شده واحدهای تجاری به کار می طریقه با در نظر داشتن ماهیت شان جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می باشند. نمونه این تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار می باشد.

ب) تأمین نقدینگی: این نوع تسهیلات تأمین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می باشد که هزینه های جاری پولی مؤسسات نظیر حقوق و دستمزد، هزینه های نقدی اداری، فروش و …. را تأمین می نماید. نمونه این تسهیلات «سلف» را می توان نام برد.

2- تأمین نیازهای سرمایه ای: تسهیلات اعطائی سرمایه ای برای تأمین هزینه های سرمایه ای و یا طرحهای سرمایه گذاری ثابت مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند. اینگونه تسهیلات شامل موارد زیر می باشد.

الف) تأمین هزینه طرحهای ایجاد(تأسیس): در اینگونه طرح ها هدف بنیانگذاری و تأسیس یک واحد اقتصادی جدید می باشد که اعطای تسهیلات به آن، موکول به بررسیهای دقیق کارشناسی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی می باشد.

ب) تأمین هزینه طرح های تکمیلی و توسعه: در اینگونه طرح ها مؤسسه دایر و در حال بهره برداری به مقصود تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک درخواست تسهیلات می نماید.

ج) تأمین هزینه طرح های جایگزینی: از آنجا که طول عمر ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی محدود بوده و به مرور زمان فرسوده، مستهلک و نایاب می گردند. نیازمند جایگزین کردن وسایل مورد نیاز و نتیجتاً تسهیلات اعطائی خواهند بود.

3- تأمین نیازهای شخصی: این قبیل تسهیلات به مقصود تأمین هزینه های مصرفی ناشی از حوایج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطاء می گردد. از قبیل هزینه ازدواج و هزینه درمان می باشد.

تسهیلات از لحاظ مصرف:

تسهیلات اعطائی از حیث مورد مصرف در انواع بخشهای اقتصادی نیز طبقه بندی و مورد بهره گیری آماری قرار می گیرد.

1- تسهیلات اعطائی تجاری: اینگونه تسهیلات در بخشهای مختلف تجاری (تجارت داخلی و خارجی مانند صادرات و واردات) مصرف دارند.

2- تسهیلات اعطائی تولیدی: اینگونه تسهیلات در بخش تولید (صنعت و معدن و کشاورزی) مورد مصرف دارند.

3- تسهیلات اعطائی مسکن و ساختمان: اینگونه تسهیلات در زمینه های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارند.

4- تسهیلات اعطائی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد بهره گیری قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری