عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– انواع اشتباهات حسابداری

بسیاری از اشتباهات حسابداری در نتیجه اعمال تعدیل گرهای ناشی از سیستم ثبت دو طرفه کشف می گردد. اگرچه سیستم تعدیل گرهای داخلی در یک واحد تجاری ممکن می باشد باعث عیان شدن بعضی از اشتباهات حسابداری گردد ، اما پاره ای از اشتباهات  نیز ممکن می باشد تا دوره های(آتی) مشخص نگردد  . در بعضی اوقات ، اشتباهات واقع شده ممکن می باشد هیچگاه کشف نشود . مشکل اساسی زمانی می باشد که اشتباهات واقع شده باعث گردد تا سود واحد تجاری به مبلغی نادرست و غیر واقعی گزارش گردد .

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می گردد که بستانکاران  و سرکایه گذاران به مقصود ارزیابی جایگاه های سرمایه گذاری ، پرداخت وام و غیره ، طریقه سود سالهای مختلف واحد تجاری را مورد مطالعه قرار می دهند . بنابر این ، ارائه نادرست سود می تواند تصمیم گیریهای آنان را به گونه جدی مورد تاثیر قرار دهد(نشریه   65 سازمان  حسابرسی ، 1386)1.

 

 1-1-8-2-  انواع مختلف اشتباهاتی که ممکن می باشد طی فعالیتهای یک واحد تجاری رخ دهد به تبیین زیر می باشد:

  • بهره گیری از سرفصلهای اشتباه بر ای ثبت فعالیتها در دفتر روزنامه و یا انتقال ثبت های دفتر روزنامه به حسابهای اشتباه در دفتر کل .
  • عدم انتقال هر دو طرف بدهکار و بستانکار یک ثبت از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل .
  • ثبت اشتباه مبالغ مربوط به یک فعالیت در هر دو طرف بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه .
  • عدم ثبت یک فعالیت در دفتر روزنامه .
  • سایر اشتباهات که موجب عدم توازن حسابها نمی گردد اما باعث می گردد تا مانده حساب (های) مربوطه اشتباه ارائه گردد .

در ارتباط با اشتباهاتی که مشابه با یکدیگر می باشد ، با در نظر داشتن اثرات آنها بر گروه حسابها ، تا حدودی می توان یک چارچوب کلی به تبیین زیر تعیین نمود :

الف – اشتباهاتی که تنها بر حسابهای منعکس در ترازنامه ، اثر می گذارد .

ب –  اشتباهاتی که تنها بر حسابهای منعکس در سود و زیان ، اثر می گذارد .

ج – اشتباهاتی که هم بر حسابهای منعکس در سود و زیان و هم بر حسابهای منعکس در ترازنامه ، اثر می گذارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – اشتباهاتی که تنها بر حسابهای منعکس در ترازنامه ، اثر می گذارد – این گونه اشتباهات ممکن می باشد از موارد زیر ناشی گردد :

  • انتقال اقلام از دفتر روزنامه به حسابهای اشتباه مربوط به ترازنامه .
  • عدم ثبت بعضی از فعالیت های مالی ( که تنها بر حسابهای مربوط به ترازنامه اثر می گذارند) در دفتر روزنامه .

ب –  اشتباهاتی که تنها بر حسابهای منعکس در سود و زیان ، اثر می گذارد- اشتباهاتی که صرفاٌ بر حسابهای مربوط به سود و زیان تاثیر می گذارد در نتیجه اشتباه در طبقه بندی ایجاد می گردد

اشتباهاتی که تنها بر حسابهای مربوط به ترازنامه و یا تنها بر حسابهای مربوط به سود و زیان اثر می گذارد معمولاٌ سود دوره جاری را تحت تاثیر قرار نمی دهد ، اما لازم می باشد این گونه اشتباهات مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد تا مشخص گردد که آیا بر سود دوره یا دوره های آتی تاثیر دارد یا خیر .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید