عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه­گذاران مدیریتی

کریزنر[1] (1973 و 1980) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آنها منافع دارد. وی کار­آفرین[2] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که تأثیر او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی می باشد که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده می باشد. سلدن[3] (1980) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی[4] مطرح می­کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه بشر اقتصادی) می باشد. طبق این نظریه، کارآفرین کسی می باشد که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­کند و بصیرت کشف و سرمایه­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، تأثیر کارآفرین بیشتر در سازمان­های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­گردد و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­گردد، این تأثیر بسیار کم­رنگ می­گردد. چنین وضعی به ­ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه نمود. این نظریه پیش­بینی نمود که می­توان با بهره گیری از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا  قرار داد. آدام اسمیت[5] اولین کسی بود  که  نتایج  زیانبار این جدایی  را مطرح نمود. به گفته  او،

«از مدیران سرمایه دیگران نمی­توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. پس، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» .

برل[6] و مینز[7] (1932) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­توان انگیزه مؤثری برای بهره گیری کارآمد از دارایی­های مؤسسه پدید آورد زیرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­گذارد.

طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی می باشد، مدیران، جایگاه،شهرت و اعتبار، آسایش،تکریم و … خود را به هزینه شرکت بالا می­برند.این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می­کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد: نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیران پیش­بینی می­کند. جنسن و مک­لینگ (1976) ، هزینه نمایندگی را هزینه بهره گیری بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس[8]، وسترفیلد[9] و جافی[10] (1990) آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و بهره گیری از امکانات شغلی مدیران تعریف می­کنند.

نظریه جریان نقدی[11] آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت­ها می­داند. طبق تعریف جنسن ،1986، جریان نقدی آزاد عبارت می باشد از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه­گذاری روی تمامی طرح­هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط ، دارای ارزش فعلی خالص مثبت­اند. به ­نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت­اند.

نظریه بنگاه اقتصادی[12]، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می­کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به­عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد.

 

[1] – Kirzner,1973-1980

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Entrepreneur

[3] – Seldon,1980

[4] – Enterpreneurship Theory

[5] – A. Smith

[6] – Berle

[7] – Means

[8] – Ross

[9] – Westerfield

[10] – Jaffe

[11] – Free Cash Flow

[12] – Firm Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری