عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

در این فصل آغاز مفهوم فرهنگ و انواع آن مطرح گردیده می باشد سپس نظریه و پژوهش آقای هافستد در خصوص فرهنگ در قالب ابعاد چهار گانه آن از حیث تاثیرات هنجارهای عمومی ، خانواده ، مدرسه و محیط کاری و تأثیر دولت و عقاید و مذهب مطرح گردیده می باشد . در ادامه سایر مدلهای مطرح در خصوص تأثیر فرهنگ مورد تصریح قرار گرفته اند  و سپس موضوع اشتباهات حسابداری و نحوه برخورد با آن بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تشریح می گردد .

 

2-2- فرهنگ چیست؟

فرهنگ عبارت می باشد از مجموعه ای از ارزشها، باورها، درک واستنباط وشیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای جامعه( سازمان) در آنها وجوه مشترک دارند وهمان چیزی می باشد که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می گردد. فرهنگ نمایانگر بخش نانوشته ومحسوس  جامعه(سازمان) می باشد. هدف فرهنگ این می باشد که به اعضای جامعه (سازمان) احساس هویت بدهد ودر آنان نسبت به باورها وارزشهای باور نکردنی تعهد ایجاد کند. ارزشهای سنتی موجب تقویت وثبات هر چه بیشتر جامعه ( سازمان) می گردند وباعث می شوند تا افراد تازه وارد به علت وجودی فعالیتها ورویدادهای پی ببرند وآنها را درک کنند (عبدلی و رویایی ،1388،36)1.

 

3-2- تفسیر فرهنگ

تفسیر وشناسایی محتوای فرهنگ مستلزم این می باشد که افراد با در نظر داشتن ویژگی های قابل نظاره چیزهایی را درک نمایند (نتیجه هایی بگیرند). این ویژگی ها را می توان مورد مطالعه قرار داد اما درک دقیق آنها کار چندان ساده ای نیست. جشنی که در یک سازمان برای دادن جایزه به افراد برپا می گردد مفهومی متفاوت با جشنی دارد که در شرکت دیگری گرفته می گردد.

برای درک دقیق آن چیز که در یک سازمان می گذرد بایستی بتوان کارهای به صورتی دقیق وعمیق مورد مطالعه قرار داد ودر مواردی همانند یک عضو سازمان آن را تجربه نمود تا بتوان فرهنگ سازمانی را درک نمود. بعضی از جنبه های مهم وقابل نظاره فرهنگ سازمانی عبارتند از: مراسم، جشنها، نشانه ها وزبان خاصی که در یک سازمان به کار برده می گردد(عبدلی و رویایی، 1388،38)[1].

در ادامه موضوع فرهنگ با در نظر داشتن انواع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید