تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 چارچوب نظری :

بازارهای سرمایه به مقصود تخصیص بهینه منابع  و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء بهره گیری را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله نمود میباشد.پس یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی می باشد . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم اندازه نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) [1].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده می باشد . نقدشوندگی یک دارایی عبارت می باشد از “قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن”.بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی[2] به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته عیان و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های عیان شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات می باشد که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.

نقدشوندگی تأثیر مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ  اطلاعاتی می باشد (آمیهود و همکاران،2005،89) [3].  علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با در نظر داشتن واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، در نظر داشتن نقدشوندگی و کوشش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان گردد . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده می باشد (لسموند و همکاران ،1999،148). [4]

با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین تأثیر مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود [5]و دیگران (2005) و ایزلی  و اهرا[6] (2003) تصریح نمود ). با در نظر داشتن اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی  ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.

سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت[7] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار می باشد. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت انجام می شود. سرمایه گذاران نهادی تأثیر مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی[8]  و نقدشوندگی سهام یک شرکت ارتباط , هست. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی  بر قیمت سهام، ممکن می باشد نقدشوندگی سهام به اندازه قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) [9].

چهارچوب نظری کایل[10] (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته می باشد. مندلسن و تونکا[11] (2004) با بهره گیری از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها

بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش

یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .

گلاستن و میلگروم[12] (1985)،  خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک اقدام می کنند ریسک کژگزینی سبب می گردد تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

 

[1] – Agarwal,2008,158

[2] – Trading Cost

[3] – Amihud et al ,2005,89

[4] – Lesmond et al ,1999,148

[5] – Amihud et al ,2005

[6] – Easley & Ohara ,2004

[7] – Insider Ownership

[8] – Institutional Ownership

[9] – Vishny,1992,99

[10] – Kyle,1985

[11] – Mendelson & Tunca ,2004

[12] – Glosten & Milgrom,1985

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری