تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه­گذاران شرکتی

در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش طریقه واگذاری سهام شرکت­های در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم که با عنوان  سرمایه­گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری ازارزش ویژه شرکت­های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه ازسازمان­ها که در تأثیر سرمایه­گذار ظاهرمی­شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان­بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی می باشد که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند (استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه­گذاری­ها: 276). گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشکیل می­دهند که اصالتاً شرکت­های سرمایه­گذاری هستند و از سرمایه­گذاری­ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­کنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می­گردد که شرکت­ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به تعبیری در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

این تغییرات بر حسب سنخ­شناسی مینتزبرگ ،1983، به معنای آن می باشد که این گروه از سازمان­ها را می­توان جزو شرکت­های پراکنده – متصل مقصود نمود. شرکت­هایی که در این گروه قرار می­گیرند اگر چه توسط مدیران کنترل می­شوند اما در مقایسه با آنهایی که مالکیت سهام گسترده­ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند.

به بیانی دیگر این گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می­آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک[1]  (1978) نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را ساز و کاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می­دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می­بایستی بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع گردد. حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان­ها نه تنها مجموعه­ای از ائتلاف­های منافع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می­گردد و قدرت در سازمان­ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می­کند (رحمان سرشت، 1377، 184)[2]  که سرمایه از آن جمله می باشد. پس مؤسساتی که به سرمایه­گذاری در سایر شرکت­ها می­پردازند در حوزه­هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت­های تحت تملک خود به صورت بالقوه می­تواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهیأت مدیره­ها نیز بدین امرکمک می­کند. قاعدتاً درمیزان اثرگذاری مزبور نسبت­های مالکانه موجود نیز تأثیر خود را بازی می­کنند. پس می­توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه­ها در ساختار مالکیت شرکت­ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت­ها خواهد بود.

با تغییر ساختار مالکیت شرکت­ها و ترکیب مالکانه موجود می­توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. در نظر داشتن این نکته از چند لحاظ مهم می باشد. نخست آنکه هیأت مالکیت و خصیصه­های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه­های تصمیم­ گیری مدیریت می­تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع گردد. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره­های طولانی مدت سرمایه­گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه­های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری می باشد. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه­های شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه­هایی از سرمایه­گذاری می­تواند به معنای تعقیب هدف­های کوتاه مدت از سرمایه­گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که برسرمایه­گذاری شرکت­ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می­گذارد مهم می باشد و مطالعه­های انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست داده­اند.

 

[1]– Salancik,1978

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری