عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف حاکمیت شرکتی

سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می­کند: «مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیأت مدیره، سهامداران و سایر طرف­های ذیربط در یک شرکت» (1998: 158). به بیانی دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را تبیین می­کند که از طریق آن اهداف شرکت معین شده، روش­های نیل به اهداف معلوم گردیده و نهایتاً معیارها و مکانیزم­های نظارت و هدایت عملکرد مشخص می­گردند.

 

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از سهامداران :

حاکمیت شرکتی به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران از مکانیسم هایی بهره می گیرد که عبارتنداز:

 

1-هیأت مدیره:

هیأت مدیره مانند مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق  ذینفعان بنگاه دارد. تأثیر هیأت مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی  بسیار تعیین کننده می باشد تا جایی که در مواردی حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیأت مدیره سنجیده می گردد.

هیأت مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران ، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحمانی، 1387،125)[1] .

2- سرمایه گذاری نهادی :

در ادبیات حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم های خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند .این گروه از فعالان بازار سرمایه با در نظر داشتن برخورداری از دانش و تخصص لازم ، دسترسی به کانال های ارتباطی موثر می توانند تأثیر اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری شرکت اعمال کنند(رحمان سرشت و مظلومی، 1384،89)[2] .

شلایفر و ویشنی[3] (1986) به این نکته تصریح می کنند که وجود یک سهامدار بزرگ باعث کاهش مساله نمایندگی در سازمان می گردد . همچنین بنا بر پژوهش گیلان و استارکس ،2003، در کشورهایی که سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت بیشتر شرکت ها وجود دارند معضلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست و در حقیقت سرمایه گذاران نهادی نقشی اساسی  در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی اعمال می کنند.

3- تشکل های سهامداران خرد:

تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از حقوق سهامداران به شمار می رود .در کنار ظرفیتی که سهامداران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهامداران مانند سهامداران خرد می گردد، بایستی توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل گردید که منافع سهامداران عمده و اقلیت در تضاد  قرار می گیرد. پس در چنین شرایطی حضور فعال سهامداران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری می باشد(حسینی، 1387،158)[4] .

 

 

[3] – Shleifer & Vishny ,1986

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری