مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

دارایی‌ نامشهود[1]

بر اساس تعریف ذکر گردیده در استاندارد حسابداری شماره 17 دارایی‌ نامشهود : به‌ یک‌ دارایی‌ غیرپولی‌ و فاقد ماهیت‌عینی‌ اطلاق‌ می گردد که ‌:

الف‌ . به مقصود بهره گیری‌ در تولید یا عرضه‌ کالاها یا خدمات‌، اجاره‌ به‌ دیگران‌ یا برای‌ مقاصد اداری‌ توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می گردد،

ب‌‌. با قصد بهره گیری‌ طی‌ بیش از یک‌ دوره‌ مالی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شده‌ باشد، و

ج‌‌. قابل‌ تشخیص‌ باشد.

 

1-5-2) خصوصیات داراییهای نامشهود

1)  موجودیت عینی ندارند

2)  اندازه گیری منافع اقتصادی در آنها دشوار می باشد

3)  تعیین عمر مفید آنها دشوار می باشد

4)      معمولا به مقصود بهره گیری در عملیات عادی و مستمر واحد تجاری تحصیل می شوند و نه به قصد فروش یا سرمایه گذاری

پس شما می توانید داراییهای نامشهود را با در نظر داشتن خصوصیات فوق شناسایی کنید.

اصول بکار رفته در حسابداری داراییهای نامشهود فرقی با اصول حسابداری اموال و ماشین آلات و تجهیزات ندارد یعنی:

الف_ هنگام تحصیل دارایی اصل بهای تمام شده رعایت می گردد. ( اصول حسابداری 2، نشر سازمان حسابرسی)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب_ در خلال بهره گیری از آن اصل تطابق هزینه با درآمد رعایت می گردد.

ج_ و هنگام فروش مابه التفاوت مبلغ دریافتی با ارزش دفتری به عنوان سود یا زیان شناسایی می گردد.

بهای تمام شده داراییهای نامشهود در ترازنامه در قسمت داراییهای نامشهود نشان داده می گردد.

هزینه ایجاد و نگهداری و یا احیای داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سر قفلی) بایستی در زمانی که وقوع می یابد به حساب هزینه دوره مقصود گردد.

همه داراییهای نامشهود صرف نظر از اینکه عمرشان محدود، نامعین یا نامحدود باشد، بایستی مستهلک شوند.

طبق استاندارد حسابداری داراییهای نامشهود، مدت استهلاک هیچ دارایی نامشهودی نباید از چهل سال تجاوز کند.

برای داراییهای نامشهود به علت نداشتن عینیت ارزش اسقاط[2] در نظر گرفته نمی گردد.

بهای تمام شده داراییهای نامشهود بایستی طی مدت برآورد شده عمر مفید بطور منظم و سیستماتیک مستهلک گردد.

در این کار، معمولا از روش خط مستقیم بهره گیری می گردد مگر آنکه مدیریت علت های قانع کننده ای برای مناسب بودن روش منظم دیگری داشته باشد.

استهلاک داراییهای نامشهود را به دو طریق می توان ثبت نمود:

1)      قیمت دفتری دارایی را بستانکار نمود

2)      یا آن را جداگانه در حساب استهلاک انباشته مربوطه ثبت نمود.

انتخاب یکی از این دو روش به عرف و عادت بستگی دارد و از منطق حسابداری ناشی نمیشود.

[1]-Intangible assets

[2]-Salvage Value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری