عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سرقفلی منفی

اگر ارزش دفتری خالص داراییها بیشتر از قیمت بازار کل واحد تجاری (ارزش سرمایه ای) باشد.این ما به التفاوت را سرقفلی منفی می نامند.

ارزش سرمایه ای    <    ارزش دفتری خالص داراییها (ارز جاری کل داراییها – بدهیها)

در مثال بالا  ارزش خالص داراییها مساوی   60000000  = 10000000  –   70000000

ارزش سرمایه ای  5000000 ریال سود سالانه بر مبنای بازده 10% مساوی 50000000 ریال ریال خواهد بود نظاره می کنید که:

50000000  <   60000000

سرقفلی منفی در بسیاری از واحدهای تجاری ناموفق هست، اما آن را برای گزارش در ترازنامه مجزا نمی کنند و تنها گواه بر وجود آن پایین بودن نرخ بازده خالص داراییها نسبت به نرخ بازده واحدهای تجاری مشابه می باشد.

 

6-2) ارزش بازار

1-6-2) مدیریت مبتنی بر ارزش[1]

از مدیریت مبتنی بر ارزش تعاریف زیادی شده می باشد ، عامل مشترکی که دراکثر تعاریف به آن تصریح شده می باشد ، اصول ارزش سهامدار می باشدکه این موضوع در تعریف ذیل نظاره می گردد .

« یک رویکرد مدیریتی که ایجاد ارزش برای سهامدار را در مرکز فلسفه شرکت قرار می دهد و حداکثر کردن ارزش شرکت با در نظر داشتن استراتژی شرکت و ساختار و فرآیندها می باشد . در این رویکرد پاداشها براساس ایجاد ارزش می باشد و بر اساس این رویکرد معیار سنجش عملکرد مشخص می گردد».

همچنین در مقاله ای که در زمینه مدیریت مبتنی بر ارزش توسط واتسون و پیتر[2]  ارائه گردید ، از مدیریت مبتنی بر ارزش بعنوان فرآیند مستمری یاد شده می باشد که مستلزم صرف انرژی زیادی می باشد .« مدیریت مبتنی بر ارزش فرآیند مستمری می باشد که با برنامه ریزی استراتژیک شروع می گردد و هدف آن دستیابی به مزیتهای رقابتی می باشد ، که در سایه این مزیت رقابتی ، سود اقتصادی افزایش و در نتیجه نرخ بازده سهامداران افزایش می یابد » (روگر و میلس[3]،2003)

مدیریت مبتنی بر ارزش از رشته مدیریت استراتژیک در اواخر دهه 1970 پدیدار گردید . علاقه به روشها و معیارهای مبتنی بر ارزش آشفتگی ها را در مورد سود حسابداری سنتی از بین می برد . مدیریت مبتنی بر ارزش ، این نکته را که داده های حسابداری نمی توانند یک دید خوب و عیان از عملکرد شرکت را به نمایش بگذارند تصدیق می کند و بر مبنای مفهومی می باشد که عمکرد مالی را بصورت عملکرد اقتصادی ، به بهترین شکل نشان می دهد .

بیشتر مطالعاتی که در زمینه ارزش و اندازه گیری ارزش انجام شده می باشد اکثراً در آمریکا صورت گرفته می باشد . آلفـرد راپاپـورت تعدادی مقـاله در اواخـر 1970 به چاپ رساند و نهایتاً در 1986 « ایجاد ارزش برای سهامدار» [4] را نوشت .  جوئل استرن [5] « سود هر سهم محاسبه گر نیست» [6] را در مجله تحلیل مالی در 1974 به چاپ رساند و تعدادی متن دیگر در این زمینه در دهه 1980 و 1990 نوشته گردید . تام کپلند [7] ارزیابی [8] را در 1989 نوشت. بنت استیوارت کتاب در جستجوی ارزش [9] را در 1991 و جیم مک تاگارت [10] کتاب ضرورت ارزش [11] رادر 1994 نوشت .

پایه مفهومی و اساسی در این رویکرد درآمد اضافی [12] می باشد . در مقالات دیگری شالوده اصلی این رویکرد را درک بهتر از مفاهیم در آمد اضافی ، هزینه سرمایه ، جریان نقدی تنزیل شده می دانند و تاکنون شرکتهای زیادی خود را به این روش متعهد کرده اند (استریرینگ[13]،2001، 79).

مدیریت مبتنی بر ارزش  به هر فرد در سازمان می آموزد که تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از اندازه کمک این تصمیمات به ارزش شرکت اولویت بندی کنند. دیدگاهی که عملکرد شرکت را با ارزش آن مرتبط می سازد. در مفهوم ایجاد ارزش بین شرکتهای بزرگ و واحدهای تجاری کوچک تفاوت هست و آن هم بحث مالکیت می باشد که این بحث ناشی از تعارض بین منافع سهامداران بعنوان مالکین و مدیران به عنوان نمانیدگان آن می باشد (قنبری ، 1382، 61).

هنگامیکه مدیر کمتر از صددرصد سهام عادی شرکتی را در داشته باشد مسئله نمایندگی [14] بصورت بالقوه به وجودمی آید . اگر شرکت از نوع مالکیت انفرادی باشد ، مدیریت در دست مالک می باشد و بنابر فرض ، مالک و مدیر بگونه ای اقدام می کند که رفاه خود را به حداکثر برساند و ممکن می باشد برای به حداکثر رساندن ثروت سهامدار دست به کارهای پرمشقت نزند ، زیرا بخش کمتری از این ثروت به اوتعلق خواهد گرفت .‌ بدیهی می باشد که می توان از برنامه های ایجاد انگیزه ، اعمال محدودیت ها و اجرای مقررات انضباطی ، مدیران را در مسیری هدایت نمود که به بهترین شکل ممکن درصدد تامین هدفهای سهامداران برآیند .

[1]-Value Based Management

[2]-Watson , jodi , wells peter

[3]– Roger W. Mills

[4]– Creating shareholder value

[5]– Joel stern

[6] – Earning per share Don’t count

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- Tom Copland

5- Valueation

[9] – The Quest for value

[10] – Jim Mctaggart

[11]– Value Imperative

[12]– Resedual Income

[13]-Steering

[14]-Agency Problem

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری