مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تفاوت فاصله قدرت در میان کشورها: ریشه های خانوادگی

اغلب مردم دنیا در خانواده متولد می شوند. همه ی افراد برنامه ریزی ذهنی خود را بلافاصله پس از تولد از بزرگ ترهایی که در میان آنها بزرگ می شوند به دست می آورند وخودشان را پس از مجموعه ای از الگوهای ارائه شده توسط بزرگ ترها مدل سازی می نمایند.

در شرایط فاصله قدرت بالا بچه ها می پذیرند که بایستی از والدین اطاعت نمایند. بعضی اوقات حتی در میان بچه ها نیز نوعی از اقتدار هست، از فرزندان کوچکتر انتظار می رود که از فرزندان بزرگ تر اطاعت نمایند. رفتار مستقل در بچه ها تشویق وترغیب نمی گردد. تکریم به والدین وسایر بزرگ ترها به عنوان یک فضیلت اساسی در نظر گرفته می گردد، بچه ها می بینند که دیگران این قبیل تکریم ها را نشان می دهند وبه زودی آنها را کسب می نمایند. غالباً یک حس گرمی ومراقبت قابل ملاحظه ای در روش رفتار والدین وبچه های بزرگ تر با بچه های کوچک تر دیده می گردد، به خصوص زمانی که بچه های خیلی کوچک هستند از آنها مراقبت می گردد واز آنها پذیرفته نیست که خودشان دست به تجربه بزنند. تکریم به والدین ووابستگان بزرگ تر تا سنین بزرگسالی باقی می ماند. اقتدار والدین تا زمانی که والدین زنده هستند نقشی را در زندگی افراد بر عهده دارد والدین وپدر ومادر بزرگ ها با بچه ها حتی زمانی که به گونه واقعی کنترل زندگی خویش را برعهده گرفته اند. با حالتی رسمی رفتار می نمایند. یک الگویی از وابستگی به بزرگ ترها که در همه ی ارتباطات انسانی تأثیرگذار می باشد هست، ودر برنامه ریزی ذهنی هر فردی نیاز شدیدی به این وابستگی موجود می باشد.

در کشورهای با فاصله قدرت پایین با بچه ها به محض اینکه قادر به انجام فعالیت می گردند کم وبیش همانند بزرگسالان رفتار می گردد، واین رفتار در نحوه ی دوش گرفتن بچه ها به نظر می آید. هدف تربیتی والدین این می باشد که به محض اینکه بچه ها توانایی پیدا کنند، کنترل امورشان را به خودشان واگذار نمایند. تجربه فعال توسط بچه تشویق وترغیب می گردد، به بچه اجازه داده می گردد که با والدین تناقض داشته باشد وبه زودی یاد می گیرد که کلمه ((نه)) را به کار برد.

3-1-6-2- فاصله قدرت در مدرسه

امروزه در اکثر جوامع کودکان حداقل چندین سال به مدرسه می طریقه. در اکثر جوامع مرفه تر دوران مدرسه ممکن می باشد بیش از بیست سال از عمر یک فرد جوان را در برگیرد. در مدرسه کودک برنامه ریزی ذهنی خود را بیشتر گسترش می دهد. معلمان وهمشاگردی ها ارزش های دیگری را به عنوان بخشی از فرهنگی که به آن افتخار می کنند به فرد القاء می نمایند. این یک سؤال می باشد که سیستم آموزشی تا چه اندازه می تواند در جامعه تغییر ایجاد نماید؟ آیا مدرسه می تواند به ارزش هایی که در جامعه وجود ندارد یا به گونه ناآگاهانه به تقویت آن چیز که در جامعه هست بپردازد؟ به هر حال در مقایسه ای که از مدارس جوامع انجام گردید الگوهای مشابه تفاوت های نظاره شده در خانواده ها دیده گردید. تأثیر دوگانه والد- فرزند به وسیله تأثیر دوگانه معلم- دانش آموز جایگزین گردیده اما ارزش های پایه ای ورفتارها از یک حوزه به حوزه ای دیگر انتقال یافته بود. والبته، اغلب بچه مدرسه ای ها بیشتر وقت شان را در خانواده سپری می کنند.

در وضعیت فاصله قدرت بالا نابرابری والد- فرزند با نابرابری معلم- شاگرد برحسب نیاز به وابستگی که در ذهن دانش آموزی تثبیت شده می باشد ادامه می یابد. با معلمان با تکریم رفتار می گردد (حتی با معلمان مسن تر بیشتر از جوان ها) دانش آموزان ممکن می باشد مجبور باشند زمانی که آنها وارد می شوند برخیزند. فرآیند آموزشی معلم محور می باشد. معلمان مسیرهای عقلایی که بایستی دنبال شوند را مشخص می سازند. تصور می گردد که در کلاس بایستی نظم ومقررات سختی وجود داشته باشد ومعلم بایستی آغازگر تمامی ارتباطات باشد.

در وضعیت فاصله قدرت کم معلمان با دانش آموزان اساساً به گونه همسان با خود رفتار می نمایند و می پذیرند که دانش آموزان همسان با دوستان خود با آنها رفتار نمایند. معلم های جوان تر برابرتر هستند وبنابراین معمولاً بیشتر مورد علاقه هستند. فرآیند آموزشی دانش آموز محور می گردد وبه نوآوری توسط دانش آموزان اهمیت می دهد. از دانش آموزان انتظار می رود مسیرهای عقلایی خود را پیدا نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید