مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

ویژگیهای فردی حسابرس

ویژگیهای فردی خصوصیاتی می باشد که منحصر به حسابرس می باشد. استقلال، صلاحیت حرفه‌ای، صلاحیت اخلاقی و سایر خصوصیات مشابه مانند ویژگیهای فردی حسابرس می باشد(نیکخواه آزاد،1379ص27)

1-1-6-2 استقلال.

استقلال، سنگ زیربنای حرفه  حسابرسی می باشد. بدون استقلال، حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخش و گواهی بخش می باشد. به رغم اهمیتی که استقلال برای حرفه حسابرسی دارد، تعریفی جامع و پذیرفته شده ای از آن ارائه نشده می باشد. استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی می باشد که قابل نظاره مستقیم نیست. اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که با مفاهیمی زیرا بیطرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد.

اهمیت استقلال حسابرس از واحد مورد رسیدگی، توسط بسیاری از نویسندگانی مود تاکید قرار گرفته می باشد که با اصول حسابرسی سر و کار دارند. از دیدگاه اقتصادی (به عنوان مثال، واتس، 1980)، از دیدگاه سیاسی- اجتماعی (سیکا و ویلموت، 1995؛ مویز، 1997) و یا از دیدگاه حرفه ای (ماتز و شرف، 1961؛ فلینت، 1998) به آن پرداخته می باشد.

دی آنجلو[1] (1981) می گوید حسابرسی مستقل می باشد که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعی‌اش منتشر کند.

نپ[2] (1985) استقلال را توانایی مقاومت در برابر فشار صاحب کار می داند.

کری (1976) معتقد می باشد استقلال در ساده‌ترین معنا این می باشد که حسابرس حقیقت را همان‌گونه که دیده می باشد بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیرخارج سازد .

ماگی و تسنگ (1990) عقیده دارند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود

هال و رنر[3] (1991) عقیده دارند اگرچه جنبه‌ی باطنی استقلال قابل نظاره نیست اما هنگامی که قصور و سهل‌انگاری نمایان می گردد، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می آید

واتز و زیمرمن[4] (1986) عقیده دارند نظرات و قضاوت حسابرس زمانی برای سرمایه گذاران ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد

بارتلت[5] (1991)، ادواردز[6] (1978)، سائول [7](1996)، کینی[8] (1999) و والکر [9](1999) استقلال حسابرس را از جنبه‌ی ظاهری و دانشمندان دیگری نظیر الیوت[10] و ژاکوبسن (1998)، ریتر و ویلیامز[11] (1992) و بارتلت (1993) مفهوم استقلال را از جنبه‌ی باطنی آن مورد مطالعه قرار داده اند.

بلورد و نیدلس[12] (1985) به مقایسه‌ی استقلال در یازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلستان، آلمان، اردن، کویت، کانادا، مکزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به استثنای کشور سوئیس بقیه‌ی کشورها هم به استقلال ظاهری و هم به استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند(سجادی و زارعی ،1385،ص63-62).

مایکل پاور استقلال را به استقلال سازمانی و استقلال عملیاتی تقسیم کرده می باشد.استقلال سازمانی به استقلال شخص حسابرس و استقلال حرفه می‌پردازد در حالی که استقلال عملیاتی عبارت از توانایی ذاتی حسابرس برای مستقل بودن می باشد. اولین بعد استقلال عملیاتی، استقلال اطلاعاتی می باشد که مساله را با وابستگی اساسی حسابرسی نسبت به اطلاعاتی پیوند می زند. دومین بعد استقلال عملیاتی به این مطلب می پردازد که دانشی که نتایج حسابرسی بر پایه‌ی آن بنا می گردد بایستی مستقل باشد که پاور آن را استقلال علمی نامیده می باشد.

استقلال حسابرس هم چنین ممکن می باشد به عنوان خصلت درونی یا حالت فکری باشد که به حسابرس اجازه نمی‌دهد متاثر از نفوذها و فشارهای ناشی از تضاد منافع و یا تابع هیچ کس دیگر باشد. استقلال فکری در کنار فقدان نفوذ واحد رسیدگی، استقلال حرفه ای نامیده شده می باشد( مهربانی،1386،ص19-18).

[1] De Angelo

[2] Napp

[3] Hal and Renner

[4] Wats and Zimrman

[5] Bartett

[6] Andrew Barr

[7] Suol

[8] Kinney

[9] Walker

[10] Elliott

[11] Reiter and williams

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[12] Belverd and  Needies

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید