عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله پژوهش:

بازارهای سرمایه به مقصود تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :

1)حضور موسساتی  که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء بهره گیری را داشته باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند

3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله نمود می باشد . پس یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی می باشد .( اگاروال [1]،2008) یکی ازموضوع های اساسی اندازه نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:

” قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن “.  پس تعریف نقدشوندگی در

صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق  می پیوندد . تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم می باشد . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها هست یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه  بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین می باشد . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین می باشد که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . اندازه نقدشوندگی سهام[2] نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به بیانی دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد  صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113)[3].

بنابر تئوری  بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین تأثیر مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با در نظر داشتن اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20)[4].

در این پژوهش کوشش شده می باشد که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت  و تمرکزمالکیت[5] برنقدشوندگی سهام مورد مطالعه واقع گردد دراین پژوهش نوع مالکیت به چهارطبقه  مالکیت نهادی[6] ، مالکیت شرکتی[7] ، مالکیت مدیریتی[8] و مالکیت خارجی[9] تقسیم شده می باشد همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین پژوهش ازمعیارهای  نقدشوندگی متنوع بهره گیری شده می باشد که به دو دسته  معیارهای معاملاتی[10] و معیارهای اطلاعاتی[11] طبقه بندی شده می باشد . مسئله اصلی در این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد پس سوال اصلی این پژوهش عبارت می باشد از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام ارتباط معناداری هست؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به مقصود افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

[1] – Agarwal ,2008

[2] – Liquidity Stock

 

 

[5] – Ownership Concentration

[6] –  Institutional Ownership

[7] – Corporate Ownership

[8] – Manegerial Ownership

[9] – Foreign Ownership

[10] – Trading liquidity measures

[11] – Information liquidity measures

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

1-6-1 اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

2-6-1اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت – تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به گونه کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

 

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری