مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

مقدمه

در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مهم می باشد و طیف گسترده بهره گیری کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان تأثیر حیاتی در تعیین اندازه اعتبار اطلاعات اعمال می کنند. حسابرسی مانند ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی می باشد و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء می باشد از این رو مطالعه آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می گردد. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع گردد. این مفاهیم را می­توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،1384، ص93).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حسابرسی فرآیندی می باشد منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درمورد ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به مقصود تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،1379 ، ص17).

یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه­های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم­ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست.  پس آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می گردد(رجبی، 1386 ،ص55 َ).

تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می گردد قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد بهره گیری کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می گردد بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد گردید(ناپ و الیکایی[1]،1988،ص81).

 

2-1 . اهمیت و ضرورت پژوهش

شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا که نخست، شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در ارتباط با کیفیت اندازه افشاء یا اعلام موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می گردد؛ دوم، درک بیش‌تر از پدیده تغییر حسابرسان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می گردد؛ و نهایتاً از این اطلاعات می توان برای ایجاد یک مدل در ارتباط با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف بهره گیری نمود.

3-1. اظهار مسئله و تعریف موضوع پژوهش

تأثیر اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی می باشد. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی می باشد.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می گردد.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می گردد که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت می باشد که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی بهره گیری کنندگان داشته باشد مهم می باشد

(یگانه،1384، ص97). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده می باشد. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و اندازه رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درمورد تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز بهره گیری از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،1384،ص61)

[1] Knapp and  Elikai

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید