عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

2 کمیته های حسابرسی

نظام راهبری شرکتها دارای ارکان خاصی می باشد. کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت هاست که موجبات تقویت و سلامت گزارشگری مالی را فراهم می نماید و استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا می بخشد. علیرغم اهمیت کمیته های حسابرسی و نیاز روزافزون به وجود چنین کمیته هایی در شرکتها، متأسفانه تاکنون رهنمودهای جامعی در خصوص ماهیت، ساختار، ویژگی های اعضا، وظایف، کارکردها و سایر جنبه های این گونه کمیته ها در متون فارسی به چشم نمی خورد.

کمیته های حسابرسی، گزارشهای مالی تهیه نمی کنند و انجام حسابرسی مستقل ر ا بر عهده ندارند، اما تأثیر اساسی در حصول اطمینان نسبت به سلامت و شفافیت گزارشگری مالی اعمال می نمایند. در حال حاضر بازار انتظار دارد که اطلاعات چاپ گردیده، عینی و بیطرفانه باشد و در سطح هیئت مدیره مورد مطالعه قرار گیرد.چرا کمیته های حسابرسی مهم هستند؟

کمیته حسابرسی بخش اساسی فرآیند گزارشگری شرکت ها می باشد. مسئولیت اصلی آن نظارت بر سلامت رویه ها و کنترل های گزارشگری مالی اعمال شده توسط مدیریت در راستای طرفداری از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان می باشد که به نیابت از هیئت مدیره انجام می شود. ضوابط و الزامات جدید در بسیاری از کشورها توجه خود را به تأکید مجدد بر اهمیت نظارت بی طرفانه بر گزارشگری مالی معطوف نموده اند.

کمیته حسابرسی بایستی کانون اصلی ارتباط شرکت با حسابرسان مستقل باشد. کمیته بایستی درمورد انتصاب حسابرسان به هیئت مدیره توصیه های لازم را ارائه دهد، با حق الزحمه حسابرسی موافقت نماید، دامنه حسابرسی را مطالعه کند و با حسابرسان برای بحث و مطالعه در مورد یافته های آنان جلساتی را برگزار نماید. همچنین، کمیته بایستی استقلال حسابرسان را مورد مطالعه قرار دهد. چنانچه شرکت دارای واحد حسابرسی داخلی باشد، کمیته حسابرسی بایستی بطور مشابه توانائی ها، ویژگی ها، منابع، دامنه کار و یافته های آن را مطالعه کند.

همچنین کمیته حسابرسی بایستی در هر تصمیمی راجع به کنار گذاشتن حسابرس مستقل دخالت داشته باشد. در چنین مواردی، کمیته بایستی اطمینان حاصل کند که کنار گذاشتن حسابرس بر مبنای دلائل منطقی انجام می شود و برای مثال، حسابرس صرفاً به دلیل موضع گیری نسبت به مسائل حسابداری که برخلاف ترجیحات مدیریت بوده، کنار گذاشته نمی گردد (بولو،1387،ص7-5).

کمیته حسابرسی بایستی به گونه سالانه حق الزحمه مقصود شده برای حسابرسی را در کنار انتصاب مجدد حسابرسان مستقل مورد مطالعه قرار دهد. کمیته حسابرسی بایستی این موضوع را مدیریت نظر قرار دهد که آیا حق الزحمه تعیین شده برای حسابرسی جامع و مناسب، منصفانه می باشد یا خیر. همچنین، این مطالعه بایستی حق الزحمه های مربوط به سایر خدمات فراهم شده توسط حسابرس مستقل را در بر گیرد (بولو،1387،ص 62)

بحث و مذاکره با حسابرسان مستقل بایستی چهار حوزه اصلی زیر را پوشش دهد:

1-رویکرد خدمت(ویژگی های حسابرسان، مانند استقلال آنها، برای انجام کار و رویکردشان نسبت به حسابرسی)

2-ریسک ها و کنترل ها(ریسک های اساسی شناسایی شده توسط حسابرسان در ارتباط با کنترل های حاکم بر شرکت و صورتهای مالی و تعیین طرح حسابرسی و واکنش نسبت به ریسک ها)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-گزارشگری مالی(رویه های حسابداری، افشا و نظارت بر کیفیت کلی گزارشگری مالی)

مسائل نظام راهبری(یافته های حسابرسان در جریان کارشان که از نظر آنها بایستی به اطلاع کمیته حسابرسی برسد)(بولو،1387،ص 59)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید