عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

وظایف حسابرس وبازرس قانونی

حسابرس شخصی می باشد مستقل که از ارکان شرکت نیست و علاوه بر حفظ و حراست منافع سهامداران حافظ منافع عمومی جامعه نیز هست. حسابرس نماینده و وکیل کلیه اشخاص ذی‌نفع یا به بیانی دیگر تمام جامعه می باشد. رسیدگی حسابرس براساس آخرین استانداردهای حسابرسی بوده و بیشتر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازرس یا بازرسان قانونی (مفتش) مطابق قانون تجارت موظف به حفظ و حراست منافع سهامداران و رعایت تساوی حقوق آنان می باشد، بازرس یا بازرسان تنها به عنوان نماینده و وکیل قانونی سهامداران، به مقصود نظارت بر فعالیت مدیریت و اعمال کنترل از طرف آنان بدون حق دخالت در مدیریت می‌باشند و رسیدگی بازرس براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم (قانون تجارت) بر کشور می باشد و در هر زمانی، هر نوع رسیدگی را که لازم بدانند انجام می دهند و یا به مسئولیت خود از نظر کارشناسان بهره گیری می کنند .

پس وظایف و نتایج کار حسابرس مستقل طیف وسیعی دارد و بسیار فراتر از وظایف بازرس می باشد. اعتبار گزارش حسابرس برخلاف گزارش بازرس با در نظر داشتن استقلال، محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی نمی‌گردد و بسیاری از نهادهای اجتماعی و افراد علاقه‌مند می توانند به گزارش و اظهار نظر وی استناد کنند حتی بازرس قانونی نیز می تواند از این خدمات تخصصی حسابرس بهره گیری نماید(عظیمی،1385،ص83-80).

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی

مطابق ماده 148 قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلفند درمورد صحت و درستی صورت دارایی و صورتهای دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهارنظر کنند و این وظیفه تنها فصل مشترک وظایف بازرس و حسابرس می باشد که با در نظر داشتن مفاهیم مفاد قانون تجارت، بازرس نماینده و وکیل صاحبان سهام می باشد و اظهار نظر آنها صرفاً رعایت حقوق صاحبان سهام بوده و ممکن می باشد برای اشخاص خارج از شرکت به غیر از سهامداران قابل اتکا نباشد.(همان منبع ،1385،ص83)

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی

با در نظر داشتن ماده 88 قانون تجارت انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد که با اکثریت نسبی آرا بعمل می‌آید.

مفاد ماده اصلاحیه قانون تجارت147 در خصوص انتخاب بازرس بشرح زیر می باشد:

اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.

  • اشخاص مذکور درماده 111 این قانون، که به تبیین زیر می باشد.
    • محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده می باشد.
    • کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند..
  • مدیران و مدیرعامل
  • اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  • هرکس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.(منصور،قانون تجارت،1387ص58)

ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به گونه مستقیم تابع شرایطی می باشد که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده می باشد و فرایندی که این نیاز را برآورده می‌سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم نمود: ویژگیهای فردی و  ویژگیهای ساختاری.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید