عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

قسمتی از متن پایان نامه :

.

داراییهای نامشهود قابل شناسایی[1]:

داراییهای نامشهود قابل شناسایی داراییهای هستند که موجودیت آنها مشخص و مجزا از واحد تجاری می باشد و بطور جداگانه قابل فروش می باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

رایجترین داراییهای نامشهود قابل شناسایی عبارتند از:

  1. حق اختراع[2]
  2. حق تالیف[3]
  3. علائم و نامهای تجاری و فرمولهای سری[4]

حق اختراع

حق اختراع عبارتست از حق انحصاری تولید و فروش محصول یک اختراع خاص برای مدت معین که به اشخاص حقیقی با حقوقی اعطا می گردد.

مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال خواهد بود، در مدت مزبور که بایستی صراحتا در ورقه اختراع ذکر گردد مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا بهره گیری از دارایی خود را خواهد داشت.

بهای تمام شده حق اختراع خریداری شده عبارتست از قیمت خرید به علاوه هزینه های ضمنی آن:

بهای تمام شده حق اختراع خریداری شده = قیمت خرید + هزینه های ضمنی آن

ثبت خرید حق اختراع به تبیین زیر می باشد:

حق اختراع  ×××××××××

بانک  ××××××××××

حق تالیف

عبارتست از حق انحصاری نظر و پخش و عرضه و اجرای اثر هنری یا نوشته ای که به مدت عمر پدید آورنده و سی سال بعد از فوت او به شخص پدید آورنده و وراث او اعطا می گردد.

واحد تجاری ممکن می باشد حق تالیف را با پرداخت حق الامتیاز یا از راه خرید یا از بابت اثری که خود پدید می آورد، کسب کرده باشد.

علائم و نامهای تجاری و فرمولهای سری

این داراییهای نامشهود هم مانند حق اختراع و حق تالیف حقوقی هستند که قابل اجاره و واگذاری یا قابل فروش هستند.

مدت بهره برداری اقتصادی این گونه حقوق تا زمانی می باشد که از آنها بهره گیری می گردد و بهای تمام شده آنها در مدت عمر مفیدشان، یا طی چهل سال، هر کدام که کوتاهتر می باشد، مستهلک می گردد.

ارزش علامت تجاری، نام تجاری یا فرمول سری به نسبتی که واحد تجاری موفق گردد اعتماد و علاقه مشتریان را به  فرآورده خود جلب نماید، افزایش می یابد.

[1]-Identifiable intangible assets

[2]-Patent

[3]-Copyright

[4]-Trade marks and Trade names and   Secret formulas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

) اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه این موضوع می باشد که آیا دو مورد از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد ،در مورد اقلام داراییهای نامشهود و سرقفلی مصداق دارند یا خیر. در حقیقت می توان هدف این پژوهش را کمک به بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد وجود و یا عدم وجود کیفیت اطلاعات بطور موردی در خصوص ارزش های گزارش شده داراییهای نامشهود و سرقفلی بیان نمود(مریدی پور و موسوی، 1385، 21).

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه مطالعه قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری