مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس

انواع مختلفی از منافع، روابط و فعالیت‌ها می‌توانند تهدیدی علیه استقلال حسابرس باشند که مانند این عوامل منافع شخصی، خود مطالعه، جانبداری از جایگاه صاحب‌کار، ارتباط‌ی صمیمی داشتن (اعتماد) و ارعاب از همه مهمتر هستند.

  1. تهدید ناشی از حفظ منافع شخصی، عبارت از احتمال این می باشد که حسابرس، نفع مادی خویش یا گروه وابسته را در نظر داشته باشد و توجهی به منافع کسانی نداشته باشد که مسئولیت پاسخگویی به آنان- مانند سرمایه‌گذاران و جامعه را دارد. پس، ترس از دست دادن صاحب‌کار بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر منفی خواهد داشت.
  2. در تهدید ناشی از خود مطالعه، حسابرسان به جای بهره گیری از مطالعه هم پیشگان، خود به مطالعه کار خود و همکاران موسسه خود می‌پردازند. در این شرایط احتمال تداوم سونگری در مطالعه کار حسابرسی سنوات قبل و اتکای نابجا به آن هست.
  3. جانبداری از جایگاه صاحبکار، به این معناست که حسابرسان به جای ایفای تأثیر شخص ثالث و بیطرف در هنگام روبرو شدن با صاحب‌کار و ارزیابی مدارک حسابداری، نقشی جانبدارانه برای خود فرض کنند.
  4. ارتباط صمیمی با صاحبکار، (اعتماد به صاحب‌کار) داشتن باعث می گردد که حسابرس ناخواسته تحت نفوذ ارتباط شخصی و نزدیک با صاحب‌کار خود قرار گیرد.
  5. تهدید ناشی از ارعاب، عبارت از احتمال این می باشد که حسابرسان به شکلی نامناسب تحت تاثیر قدرت اقتصادی صاحب کاران خود قرار گیرد( مهربانی،1386،ص22-21).

4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس

حفاظت های مختلفی هست که می تواند اثر تهدیدات علیه استقلال حسابرس را کاهش دهند. بعضی از این حفاظت ها توسط موسسه حسابرسی یا حرفه حسابرسی به عنوان بخشی از نظام کنترل کیفی جامع، مستقر می گردد. بخشی دیگر نیز حفاظت های محیطی مانند مجازات ها و مقررات قانونی می باشند. این حفاظت ها زمانی موثرند که بتوانند سطح ریسک استقلال را به حدی رضایت بخش تنزل دهند. حفاظت‌های گوناگونی در سطوح مختلف وجود دارند که عبارت از حفاظت در سطح شخص حسابرس، حفاظت در سطح موسسه حسابرسی، حفاظت در سطح حرفه و حفاظت در سطح محیط بیرونی می باشد.

  1. در سطح شخص حسابرس، حفاظت ها شامل ویژگی های فردی حسابرس مانند صداقت، بیطرفی و شخصیت وی هستند.
  2. در سطح موسسه حسابرسی، حفاظت ها شامل معیارهای کنترل کیفیت مثل مطالعه کار توسط مدیر دوم یا شریک موسسه و فرآیند مشاوره با افراد خارج از موسسه می باشد.
  3. در سطح حرفه حسابرسی، حفاظت ها شامل رهنمودهای آمرانه می باشد که از طریق استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای و اعمال مجازات برای تخلفات اخلاقی، اقدام قانونی و قضایی مراجع ذیصلاح، به اجرا گذاشته می گردد.
  4. در سطح محیط بیرونی، حفاظت ها شامل نظارت مراجع قانونی بر حرفه حسابرسی می‌باشد( مهربانی،1386 ص23-22).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید