عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

صلاحیت حرفهای.

صلاحیت حرفه ای حسابرس لازمه رسیدگی مؤثر به موضوعات پیچیده می باشد. صلاحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفه‌ای، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می آید. به عنوان یک شخص با صلاحیت، حسابرس می بایستی از یک رشته دانشهای عمومی مربوط برخوردار بوده و همچنین درکی عمیق از فرایند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی که اطلاعات از آن استخراج شده نیز داشته باشد. علاوه بر آن، حسابرس می بایستی دارای سطح مناسبی از تجربه حرفه ای باشد. ایفای م‍ؤثر تأثیر حسابرسی در جامعه نیازمند صلاحیت حرفه ای حسابرسان می باشد و زیرا بهره گیری کنندگان اطلاعات به گونه مستقل نمی‌توانند صلاحیت حرفه‌ای حسابرس را ارزیابی کنند، حسابرس از دیدگاه اخلاقی، حرفه ای و قانونی موظف می باشد که خود پیوسته بالاترین استانداردهای صلاحیت حرفه ای را رعایت کند.( نیکخواه آزاد،1379ص32)

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی

اعتماد و اعتقاد مردم به خدمات حسابرسی تابع یک رشته ویژگیهای حسابرس می باشد. ارزشهای والای انسانی، صلاحیت اخلاقی و استعدادهای طبیعی مانند ویژگیهای ضروری حسابرس می باشد. برای کسب اعتماد مردم حسابرس می بایستی وظایفش را با دقت اقدام حرفه ای انجام دهد.(همان منبع،ص32)

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس

بعضی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف بهره گیری کنندگان برون سازمانی اطلاعات به اوتفویض شده می باشد. این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می گردد شامل اختیار و پذیرش می باشد.

حدود اختیارات – از آنجا که حسابرس بایستی بدون هیچ محدودیتی در جستجوی شواهد مورد نیاز و گزارشگری به بهره گیری کنندگان اطلاعات باشد، می بایستی مجوز و اختیارات کافی جهت جمع وآوری هرگونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت را داشته باشد. اهمیت قضاوت حسابرس به لحاظ طرفداری از منافع افرادی می باشد که بر قضاوت حسابرس اتکا می کنند و تحت تأثیر آن قرار می گیرند.

پذیرش. ارزش نهایی فعالیت حسابرسی در یاری دادن به بهره گیری کنندگان، براساس تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده نهفته می باشد. از این رو بهره گیری کنندگان اطلاعات می بایستی صلاحیت حسابرس برای ارائه خدمات حسابرسی را بپذیرند تا بتوانند بر اظهار نظر و قضاوت وی اتکا کنند(همان منبع،ص34-33).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید