عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– در نظر داشتن وضعیت اکتسابی در برابر در نظر داشتن وضعیت انتسابی

این بعد ارزشی گویای وضعیت سیستمهای اعطای پاداش وترفیع در جامعه می باشد. در جوامعی که به وضعیت اکتسابی افراد توجه می گردد، ترفیعات، متناسب با اندازه موفقیت عملکردی آنان می باشد. دلیل این کار نیز تشویق افراد به تداوم عملکرد خوبشان می باشد. اما در جوامعی که به وضعیت انتسابی افراد توجه دارند، مبنای اعطای پاداش مواردی نظیر سمت، سابقه کار، جنسیت، تحصیلات و… می باشد.

برابری در برابر سلسله مراتب طبقاتی: این بعد به نحوه توسعه روابط وتوزیع قدرت بین افراد جامعه تصریح دارد.

در جوامعی که برابری به عنوان یک هنجار شناخته شده می باشد، همه افراد فرصت یکسانی برای مشارکت در امور مهم دارند. این جوامع همیشه جویا وپذیرای نظارت وعقاید اعضایشان هستند بدون اینکه توجهی به جایگاه ومنزلت آنها داشته باشند. اما در جوامع دارای سلسله مراتب طبقاتی، نظرات افراد با در نظر داشتن رتبه ای که دارند مورد توجه قرار می گیرد. در چنین جوامعی، افراد متعلق به طبقات بالای جامعه، نحوه ومیزان مشارکت افراد طبقات پایینتر را مشخص می سازند.( همان منبع)

 

8-2- اشتباهات حسابداری[1]

محاسبه سود خالص ادواری همواره با مشکلاتی همراه می باشد . در بهترین حالت تنها می توان اثر فعالیتها و رویدادهای مالی گذشته را اندازه گیری و برآورد های آگاهانه ای از اثرات فعلی رویدادهای احتمالی آتی ارایه نمود. صورتهای مالی که توسط در واحد های  تجاری تهیه  می شودد  ممکن می باشد  با  اشتباهاتی همراه باشد اشتباهات در صورتهای مالی می تواند از موارد زیر ناشی شو د (نشریه   65 سازمان  حسابرسی ، 1386)2 :

الف – اشتباه در محاسبه (اشتباه ریاضی )

ب – اشتباه در بکار گیری اصول (روشهای) حسابداری

ج – نادیده گرفتن و بهره گیری نادرست از واقعیت های موجود در زمان تهیه صورتهای مالی .

نمونه ای  از اصلاح اشتباه ، تغییر از یک اصل (روش ) غیر متداول حسابداری به یک اصل (روش ) متداول و پذیرفته شده حسابداری می باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 160 ،1387)3.

بایستی توجه داشت آن گروه از تغییرات  در برآوردهای حسابداری که ناشی از دسترسی به اطلاعات جدیدتر یا وقوع رویدادهای بعدی می باشد  و موجب آگاهی بیشتر و امکان قضاوت صحیح تر می گردد .نباید به عنوان اصلاح اشتباه محسوب گردد .

بهره گیری کنندگان ار صورتهای مالی که به ارزیابی درآمد های احتمالی آتی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی واحد تجاری مبادرت می ورزند  ، بر اطلاعات گذشته واحد تجاری تکیه می کنند.

اشتباهی که باعث گردد سود خالص دوره های گذشته به اندازه قابل توجهی تحت تاثیر قرار گیرد، طریقه سود واحد تجاری را مخدوش می کند.

[1]– Accounting  Errors

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید