عنوان کامل پایان نامه :

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مفهوم تخصیص منابع

تخصیص منابع به مفهوم اخص کلیه روشها و شیوه های اعطای تسهیلات توسط بانکها را شامل می گردد. از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا، هر یک از طرق مختلف تأمین مالی یا تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی به شمار می رود. اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیتهای بانکی از لحاظ اقتصادی مهم می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و زیرا برای تمامی اشخاص (حقیقی و یا حقوقی) به دلائل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتواند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود بهره گیری نمایند و به علاوه دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا ناگزیر برای بهره گیری از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها می باشند روی می آورند. بدین گونه بانکها با در اختیار داشتن قسمت عمده ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن وجوه به بخشهای مختلف اقتصادی، تأثیر مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفاء می کنند و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه، تأثیر بسزایی دارند. اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه، دولتها را بر آن داشته می باشد تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً «سیاست های پولی و اعتباری» نامیده می گردد، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این مقصود، بانکها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصادی که متکی و مبتنی بر امکانات، و نیازها و ارزشهای هر جامعه می باشد، انجام وظیفه نمایند.

پس تسهیلات اعطائی را می توان یک یا ترکیبی از موارد ذیل دانست.

1- تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی (جاری و ثابت) یک فعالیت اقتصادی

2- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک

قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان، بر خلاف تأمین مستقیم مالی که در بسیاری موارد مستلزم خارج شدن وجوه نقد از صندوق بانک و به گونه کلی تبدیل یک دارائی به دارائی دیگر می باشد در شرایط عادی هیچگونه اثر در دارائی ها یا بدهی های بانک ایجاد نمی کند و صرفاً «حسابهای تعهدی » ذیل ترازنامه منعکس می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری