عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  فردگرایی/ جمع گرایی در جامعه

شمار زیادی از مردم در دنیای ما در جوامعی زندگی می کنند که نفع گروه را بر منافع فردی ارجح می دانند. ما این جوامع را ((جمع گرا )) می نامیم، این کلمه برای بسیاری از خوانندگان یک معنای ضمنی سیاسی دارد، اما در اینجا به مفهوم سیاسی به کار برده نمی گردد، آن به قدرت دولت در برابر فرد تصریح ندارد بلکه به قدرت گروه مربوط می گردد.

اولین گروه در زندگی ما خانواده ای می باشد که در آن متولد می شویم. به هرحال ساختار خانواده ها در جوامع مختلف با هم متفاوت می باشند. در اغلب جوامع جمع گرا خانواده ای که بچه در آن بزرگ می گردد دربرگیرنده افرادی می باشد که در کنار هم زندگی می نمایند.نه فقط والدین و سایر فرزندان بلکه به عنوان مثال پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عموها، دایی ها، عمه ها، خاله ها، خدمتکاران و سایر هم خانه ای ها را در برمی گیرد. این نوع خانواده در مردم شناسی (بشر شناسی) فرهنگی به نام خانواده گسترده معروف می باشد.

قلیت اندکی از مردم دنیای ما در جوامعی زندگی می کنند که منافع فرد را بر منافع گروه مقدم می دارند، جوامعی که آن را فردگرا می نامیم. فردگرایی به جوامعی اطلاق می گردد که روابط بین افراد بسیار سست می باشد: از هرفرد انتظار می رود صرفاً به فکر خود و خانواده اش باشد. در طرف مقابل جمع گرایی به جوامعی اطلاق می گردد که افراد پس از تولد، به گروه های قوی و منسجمی وابسته هستند که در تمام طول زندگی در عوض حفظ وفاداری از طرف آن گروه ها طرفداری می شوند.

درجات فردگرایی بین کشورها کاملاً متفاوت می باشند همان طوری که در بین افراد نیز متفاوت هستند. پس مهم می باشد که کشورها را براساس امتیازات نمونه های شان مقایسه نماییم.

 

1-2-6-2-  فردگرایی و جمع گرایی در ارتباط با شغل

در مشاغل زمانی که (( زمان شخصی)) مهم تر به حساب می آید (( چالش)) اهمیتش کمتر دیده می گردد در حالی که در کشورها هر دو مورد همدیگر را تقویت می کنند.

دو ویژگی مهم که می تواند برای فرق بین مشاغل به کار برده شوند (( درونی)) پیش روی بیرونی می باشد. این کلمات به چیزهایی که در یک شغل در فرد ایجاد انگیزه می نماید مربوط می شوند، خودکار( مشاغلی که به صورت درونی انگیزش ایجاد می کنند) یا شرایط و پاداش های مادی فراهم شده (به صورت بیرونی در مشاغل انگیزش ایجاد می نمایند.)

افراد شاغل در مشاغلی که نیازمند تحصیلات بالاتر هستند تمایل دارند امتیاز بالاتری به اهمیت عناصر درونی بدهند در حالی که افراد در جایگاه های پایین تر، در مشاغل با تحصیلات پایین عناصر بیرونی را ترجیح می دهند. فرق بیرونی- درونی، زمانی که برای فرق بین فرهنگ های حرفه ای مفید می باشد، برای مقایسه کشورها مناسب نمی باشند.

 

2-2-6-2-  فردگرایی و جمع گرایی در خانواده

یک همبستگی بین اندازه جمع گرایی یک جامعه که به وسیله شاخص فردگرایی اندازه گیری شده وتمایل   بچه ها برای سهیم شدن در شغل پدران شان هست.

در جوامع فردگراتر تغییرات بزرگ تر هستند و بچه های پدرانی که در مشاغل دستی مشغول فعالیت هستند به سمت مشاغل غیر دستی می طریقه و برعکس. در جوامع جمع گراتر این امر به ندرت اتفاق می افتد، یک پیامد عیان آن این می باشد که پسرها در جو گسترده خانواده باقی می مانند. بچه ای که در میان تعداد زیادی از بزرگ ترها، همقطاران و ارشدها رشد می نماید، به گونه طبیعی بسیار بیشتر از فرزندی که در خانواده هسته ای بزرگ می گردد، خودش را جزئی از ((ماً)) تصور می نماید: بچه یک خانواده گسترده در طول روز یا شب به ندرت تنها می ماند.

در یک وضعیت ارتباطی مداوم و فشرده اجتماعی حفظ هارمونی با محیط اجتماعی یک مزیت کلیدی می باشد که در خانواده به سایر حوزه ها گسترش یافته می باشد. در جمع گراترین فرهنگ ها مواجهه مستقیم با یک شخص دیگر، گستاخی و ناپسند می باشد. کلمه ((نه)) به ندرت مورد بهره گیری قرار می گیرد زیرا که گفتن((نه)) یعنی یک مقابله : ((حق با شماست)) یا اینکه ((ما درمورد آن فکر می کنیم)) نمونه هایی از روش های مؤدبانه رد کردن یک درخواست هستند. در یک طریق مشابه، کلمه ((بله)) نبایستی به عنوان یک تأییدیه دیده گردد، بلکه صرفاً خط ارتباطی را حفظ می نماید.((بله من شما را درک می کنم.)) معنای این کلمه در کشور ژاپن می باشد.(همان منبع)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید