عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

 .

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

4-1. فرضیات پژوهش

فرضیه اول: بین تغییرحسابرسا ن  وبازرس قانونی و محتوای گزارش حسابرسی ارتباط مثبت و معنا داری هست.

فرضیه دوم: بین تغییر حسابرسان و بازرس قانونی وکیفیت حسابرسی ارتباط مثبت و معنا داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه سوم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معنا داری هست.

فرضیه چهارم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و تغییر مدیریت شرکت ارتباط مثبت و معنا داری هست.

5- 1 روش پژوهش

جهت انجام پژوهش لازم آغاز با بهره گیری از روش کتابخانه ای و متون مرتبط مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی استخراج و تدوین شده می باشد.سپس با بهره گیری از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می نماید.

6-1. چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش مبانی نظری و فرضیه­های پژوهش شامل علت های تغییر حسابرسان  را از دیدگاه  عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس که شامل  اظهار نظر حسابرس، کیفیت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت مانند تغییر مدیریت شرکت مورد مطالعه قرار می گیرد .بعد از اثبات و یا رد فرضیه های پژوهش عواملی که دارای اهمیت بیشتر در تغییر حسابرس دارند با شناسابی این عوامل زمینه تقویت فرآیند حسابرسی و اعتلای حرفه حسابرسی و استقلال حسابرسان را فرهم می آورد.  تشریح تمام این ارتباطات واستدلال های منطقی  مبنای فرضیه های پژوهش  به تفضیل در فصل دوم آورده خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه علت های تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید