عنوان کامل پایان نامه :

 قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 ابزارهای مالی مورد بهره گیری در مدلهای پیش بینی

همزمان با تحول و پیشرفت وسیعی که در سیر تحقیقات حسابداری و متون مالی ایجاد گردید، مباحثی از قبیل توانایی نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی مطرح گردید و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفت.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در ایالت متحده آمریکا آغاز توسط بانکها مورد بهره گیری قرار گرفت. بهره گیری کانن[1]  از صورتهای مالی مقایسه ای ، جنبش سریعی را در سال 1906 ایجاد نمود. او معتقد بود که صورتهای مالی بایستی توسط مدیر اعتبارات کاملاً تجزیه و تحلیل گردد تا نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.

ارائه یک سیستم کامل از تجزیه و  تحلیل نسبتها در سال 1919 توسط الکساندر وال  انجام گرفت. در مقاله ای که منتشر نمود ، بانکهایی را که برای اعطای وام تنها به نسبت جاری توجه می کردند مورد انتقاد قرار داد. وال خاطر نشان نمود برای اینکه تصویر کاملی بدست آید ، ضروری می باشد که روابط صورتهای مالی با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نه اینکه تنها روابط داراییهای جاری یا بدهیهای جاری در نظر گرفته گردد ( سلیمانی امیری ، 1381 ،158)[2].

یکی از عوامل تحولات حسابداری در ایالت متحده آمریکا ، گسترش نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد . این نسبتها به عنوان راهنمایی در جهت تحلیل اعتبارات کوتاه مدت مورد بهره گیری قرار می گرفتند. و منشاء آنها به اواخر قرن نوزدهم  برمی گردد. البته تا دهه 1920 نسبتهای زیادی توسط افراد و مؤسسات ایجاد گردید.

علی رغم تمامی شواهد موجود که تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ، یکی از تکنیکهای مورد بهره گیری افراد خارج از شرکت می باشد ، منتها تلاشهای کم اهمیتی برای مطالعه تجربی اینکه ، آیا نسبتهای مالی که داده های مالی منتشر را مورد  بهره گیری قرار می دهند ، برای تصمیم گیرندگان خارج از شرکت مفید می باشند؟ صورت گرفته می باشد.

پژوهش تجربی راجع به این سؤال تا اواسط دهه 1960 انجام نشده می باشد.پژوهش بی ور جزو اولین تحقیقات انجام شده در این بخش به شمار می رود.

 

 8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرایندی می باشد که داده های جاری و گذشته را جهت ارزیابی عملکرد و برآورد ریسکها و امکانات آتی مورد مطالعه قرار می دهد .

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، و تحلیل گران  اوراق بهادار ، مسئولین بانکها ، مدیران ،  نمایندگان دولت و عرضه کنندگان کالا و خدمات و گروه های بسیار دیگر که برای تصمیم اقتصادی در مورد واحد تجاری به اطلاعات مالی تکیه می کنند مورد بهره گیری قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل صورتها اصولاً بر داده هایی که در گزارشات برون سازمانی ارائه می شوند به علاوه اطلاعات مکملی که توسط مدیریت ارائه می گردد متمرکز می باشد . تجزیه و تحلیل ها ، تغییرات عمده در روندها ، مقادیر ، و روابط را تعیین می نماید. صورتهای مالی تنها اختصار ای از اطلاعات مالی مفصل می باشند.

گروه های متفاوت زیادی بویژه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به کسب اطلاعات مالی داخلی علاقه دارند. اهداف آنها گاهی با یکدیگر متفاوتند ، لکن اغلب با یکدیگر مرتبط می باشند.

به هر حال ابزارهای مالی و تکنیکهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می توانند به سرمایه گذاران در تشخیص نوع اطلاعاتی که آنها برای تصمیم گیری در مورد منافع خود در یک واحد تجاری خاص نیاز دارند کمک نماید.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مستلزم ابزارها و تکنیکهایی می باشد که تحلیل گران را قادر می سازند صورتهای مالی جاری و گذشته را مطالعه نمایند ، به نحوی که عملکرد و وضعیت مالی یک شرکت بتواند مورد ارزیابی قرار گرفته و احتمال خطرات آتی و بالقوه برآورد گردند . تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می تواند اطلاعات سودمندی را در مورد روندها و روابط وضعیت سود شرکت و قوت ضعف های موجود در وضعیت مالی شرکت ارائه نماید تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تعیین هدف یا اهداف تجزیه و تحلیل آغاز می گردد به عنوان مثال ، آیا هدف از تجزیه و تحلیل ، ارائه معیار جهت اعطای اعتبار یا برای سرمایه گذاری می باشد؟ پس از تعیین هدف ، اطلاعات صورتهای مالی و سایر منابع گردآوری و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ، اختصار و تفسیر می شوند و برای اشخاصی که تجزیه و تحلیل برای آنها انجام گرفته ، گزارش تهیه می گردد.

[1] – Canon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی هست که هریک از آنها  اهداف و موضوعی می باشد که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ پژوهش‌ کوشش‌ در مطالعه‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب  می شوند. پس بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با اظهار این مطالب می توان هدف اصلی این پژوهش را اینطور بیان نمود.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گیری از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن می باشد بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری