مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– نظریه وتحقیق هافستد در خصوص فرهنگ

1-5-2- “فرهنگ به عنوان یک برنامه ریزی ذهنی”

هر فردی با خودش یک سری الگوهای فکری، احساسی وعملی دارد که آن را در طول زندگی یاد گرفته می باشد. بیشتر این مسائل در دوران طفولیت آموخته شده می باشد زیرا در آن دوران اشخاص بیشتر درک می کنند. به محض اینکه این الگوهای فکری، احساسی وعملی در مغز آدمی جا گرفت، بایستی دوباره آنها را فراموش کند وچیز جدید دیگری بیاموزد وفراموش کردن بعضی وقت ها خیلی مشکل تر از یادگیری مجدد می باشد عنوانی معمولی برای این طرز فکر همان (فرهنگ ) می باشد( فرهنگی ،1386،61)1 .

یک فرهنگ نمی تواند یک فرهنگ دیگر را پایین تر از خودش بداند. هر فرهنگ فقط در مورد خودش  می تواند قضاوت کند زیرا اعضای آن فرهنگ خود اقدام کننده هستند به جای اینکه نظاره کننده باشند)) همبستگی فرهنگی نبودن این آداب ورسوم را نه برای خودش ونه برای جوامع دیگر، قبول ندارند لازم می باشد وقتی که با گروه ها یا جوامعی غیر بومی مواجه می شویم چنین قضاوت هایی را کنار بگذاریم. شخص بایستی قبل از اینکه نرم های یک شخص، گروه وجامعه را در جامعه ای دیگر به کار بندد، به خوبی تأمل نماید. اطلاعات مربوط به طبیعت تفاوت فرهنگی بین جوامع، ریشه ها و نتایج آنها بایستی مورد قضاوت و اقدام قرار داده شوند.

 

2-5-2- سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها

تفاوت های فرهنگی به طرق مختلف خودشان را نشان می دهند. از چندین واژه که برای تبیین جلوه های فرهنگی بهره گیری گردید این چهار مورد یعنی سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها تأثیر بیشتری دارند.

سمبل ها، کلمات، اشارات، عکس ها و اشیا حاوی معانی ای هستند که برای افراد دارای فرهنگ های مشترک قابل فهم هستند.کلمات یک زبان یا زبان فنی یک گروه همانند لباس، پرچم، آرایش مو، کوکاکولا و غیره به مجموعه خودشان معنا می دهند. وقتی سمبل های جدید به وجود می آید سمبل های قدیمی از بین می طریقه و سمبل ها از یک گروه فرهنگی توسط دیگران کپی می گردد.

 

 

 

3-5-2- لایه های فرهنگ

تقریباً افراد به گونه همزمان به گروه های مختلفی وابسته هستند و مردم بدون در نظر داشتن لایه های فکری که در مغز آنها هست فرهنگ های مختلفی را مورد توجه قرار می دهند. به عنوان نمونه:

  • سطح ملی براساس کشور محل تولد (یا کشورهایی که در طول عمر خود به آنها مهاجرت کرده اند)
  • سطح بومی، مذهبی وزبانی که به آن وابستگی دارند به طوری که بیشتر کشورها از فرهنگ ها، مذاهب، قومیت ها وگروه های مختلف تشکیل شده اند.
  • سطح جنسی، بر مبنای اینکه یک نفر دختر ویا پسر به دنیا آمده باشد.
  • سطح نسل، که پدر ومادر بزرگ ها را از فرزندان جدا می کند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سطح پایگاه اجتماعی، که بستگی به جایگاه های تحصیلی، شغلی وحرفه ای دارد.
  • برای آنهایی که شاغل هستند سطح سازمانی متناسب با نحوه ی اجتماعی شدن آن در کار سازمانی شان هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– سوالات و اهداف پژوهش

هدف از اجرای این پژوهش آن می باشد که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و اندازه اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد دراین پژوهش موضوع فرهنگ با در نظر داشتن تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه اندازه فاصله قدرت و اندازه فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات پژوهش را می توان بصورت زیر مطرح نمود

آیا بین اندازه فاصله قدرت در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

آیا بین اندازه فردگرایی در یک شرکت با اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت ارتباط ای هست ؟ و آیا ارتباط مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین فرهنگ و اندازه اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید